П ро інформаційні мат еріали «Щ одо відзначення 100-річчя подій Української революції»

64

Надсилаємо для використання в роботі лист Міністерства освіти і науки України від 12Л 1.2018 № 1/9-689 «Про інформаційні матеріали «Щодо відзначення 100-річчя подій Української революції».      Fwd_ Про інформаційні матеріали «Щодо відзначення 100-річчя подій Української революції»