Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

130

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№1036 від 28. 09. 2018 р.
Про підготовку до проведення в 2019 році
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти
Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), Порядку проведення
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на
основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року
за № 118/29986, наказу Міністерства освіти і науки України від 22 серпня
2018 року № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2018 року за № 1030/32482, з метою підготовки до організованого
проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Календарний план підготовки та проведення в 2019 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на
основі повної загальної середньої освіти, що додається.
2
2. Українському центру оцінювання якості освіти (Карандій В. А.):
1) здійснити укладання завдань для сертифікаційних робіт зовнішнього
незалежного оцінювання 2019 року у формі предметних тестів з української
мови і літератури, математики, історії України, біології, географії, фізики,
хімії, англійської мови, іспанської мови, німецької мови, французької мови,
забезпечивши їх відповідність програмам зовнішнього незалежного
оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної
загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і
науки України від 03 лютого 2016 року № 77;
2) здійснити укладання предметних тестів з української мови і
літератури, математики, історії України, біології із завданнями,
адаптованими для осіб із глибокими порушеннями зору, які використовували
в процесі навчання шрифт Брайля, забезпечивши їх відповідність програмам
зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вишу
освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77;
3) здійснити переклад предметних тестів з історії України, математики,
біології, географії, фізики, хімії кримськотатарською, молдовською,
польською, російською, румунською, угорською мовами (із урахуванням
реєстраційних даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання);
4) спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю. Г.) організувати під час
додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і
літератури, математики, історії України, біології апробацію технології
проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб із глибокими
порушеннями зору, яка передбачає використання комп’ютерної техніки та
спеціальних програмних засобів для сліпих і слабозорих людей;
5) спільно з департаментами вищої освіти (Кретович С. С.)>
професійної освіти (Кучинський М. С), загальної середньої та дошкільної
освіти (Кононенко Ю. Г.) провести роз’яснювальну роботу серед
громадськості та учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які в 2019 році
завершують здобуття повної загальної середньої освіти, щодо порядку та
особливостей проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання,
використання його результатів під час вступу до закладів вищої освіти і
зарахування як оцінок за державну підсумкову атестацію за освітній рівень
повної загальної середньої освіти.
з
3. Департаменту вищої освіти (Кретович С. С.) провести
роз’яснювальну роботу серед працівників закладів вищої освіти, у яких
забезпечується здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої
освіти, та студентів, які за результатами складання державної підсумкової
атестації з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання в
2018 році одержали 1, або 2, або 3 бали, щодо особливостей повторного
проходження в 2019 році державної підсумкової атестації у формі
зовнішнього незалежного оцінювання.
4. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О. JL)
забезпечити фінансування за бюджетною програмою 2201470 «Здійснення
зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром
оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» видатків на
проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.
5. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти і науки
обласних, Київської міської державних адміністрацій, закладів вищої освіти:
1) сприяти Українському та регіональним центрам оцінювання якості
освіти в підготовці та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання;
2) забезпечити подання до регіональних центрів оцінювання якості
освіти пропозицій щодо формування мережі пунктів проведення зовнішнього
незалежного оцінювання, які відповідають кількісним показникам,
зазначеним у замовленнях, що формуються регіональними центрами
оцінювання якості освіти;
3) забезпечити створення умов для роботи пунктів реєстрації, пунктів
проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки, а
також надання пропозицій щодо залучення педагогічних, наукових, науковопедагогічних
працівників та інших фахівців для роботи в цих пунктах в
повному обсязі згідно із замовленнями, що формуються регіональними
центрами оцінювання якості освіти.
6. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти і науки
обласних, Київської міської державних адміністрацій вжити заходів щодо
забезпечення в повному обсязі пунктів проведення зовнішнього незалежного
оцінювання з іноземних мов пристроями для програвання аудіо-компактдисків
зі звуковим записом, що обладнані вмонтованою або зовнішньою
акустичною системою.
4
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
2f 2018 № JOt f
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
підготовки та проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

з/п
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні
1 Розроблення та оприлюднення:
схем нарахування балів за виконання завдань
сертифікаційних робіт;
критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з
розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт;
загальних характеристик сертифікаційних робіт
до 26.10.2018
до 02.11.2018
до 02.11.2018
Український центр
оцінювання якості
освіти
(далі – УЦОЯО)
2 Розроблення та оприлюднення:
критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з
розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт для
осіб із порушеннями зору, які використовують у
процесі навчання шрифт Брайля;
загальних характеристик сертифікаційних робіт
для осіб із порушеннями зору, які використовують у
процесі навчання шрифт Брайля
до 21.12.2018
до 28.12.2018
УЦОЯО
3 Оновлення інформації в довідниках структурних
підрозділів із питань освіти і науки обласних,
Київської міської державних адміністрацій (далі –
обласні органи управління освітою), місцевих
органів управління освітою, закладів освіти, що
містяться в інформаційно-телекомунікаційній
системі Українського центру оцінювання якості
освіти
до 27.12.2018 УЦОЯО,
регіональні центри
оцінювання якості
освіти (далі –
РЦОЯО), обласні
органи управління
освітою, керівники
закладів освіти
4 Формування мережі пунктів реєстрації до 21.01.2019 РЦОЯО, обласні
органи управління
освітою, керівники
закладів вищої
освіти (далі – 3BO)
(за окремими
списками)
5 Добір та підготовка осіб, відповідальних за
формування комплектів реєстраційних документів,
учнів (слухачів, студентів), які складатимуть
державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього
незалежного оцінювання
до 21.01.2019
(добір)
до 01.02.2019
(підготовка)
РЦОЯО, обласні та
місцеві органи
управління
освітою, керівники
закладів освіти
6 Реєстрація громадських спостерігачів із 23.01.2019 УЦОЯО, РЦОЯО
7 Створення регламентних комісій при регіональних
центрах оцінювання якості освіти
до 01.02.2019 РЦОЯО
8 Підготовка осіб, які залучатимуться до роботи в
пунктах реєстрації
до 01.02.2019 РЦОЯО
9 Формування та відправлення до РЦОЯО комплектів
реєстраційних документів учнів (слухачів,
студентів), які складатимуть державну підсумкову
атестацію у формі зовнішнього незалежного
оцінювання
05.02 –
18.03.2019
Обласні та місцеві
органи управління
освітою, керівники
закладів освіти
10 Подання реєстраційних документів особами для
участі в зовнішньому незалежному оцінюванні
05.02-
25.03.2019
2
11 Унесення за вимогою учасників зовнішнього
незалежного оцінювання змін до реєстраційних
даних (перереєстрація)
05.02 –
25.03.2019
РЦОЯО, керівники
закладів освіти
12 Виготовлення та видача дублікатів Сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року
із 05.02.2019 РЦОЯО
13 Створення апеляційної комісії при Українському
центрі оцінювання якості освіти
до 11.03.2019 УЦОЯО
14 Виготовлення та видача повторних Сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року
26.03 –
29.04.2019,
із 14.06.2019
РЦОЯО
15 Подання до УЦОЯО апеляційних заяв (оскаржень)
щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому
незалежному оцінювання
26.03 –
08.04.2019
16 Формування мережі пунктів проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
до 05.04.2019 РЦОЯО, обласні
органи управління
освітою, керівники
3BO, закладів
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
(далі – ЗПО) і
загальної середньої
освіти (далі –
ЗЗСО) (за
окремими
списками)
17 Затвердження мережі пунктів проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
до 19.04.2019 РЦОЯО
18 Підготовка та оприлюднення графіка проведення
додаткової сесії зовнішнього незалежного
оцінювання
до 30.04.2019 УЦОЯО
19 Розміщення на інформаційних сторінках учасників
зовнішнього незалежного оцінювання запрошеньперепусток
для участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні
до 30.04.2019 УЦОЯО
20 Подання реєстраційних документів для участі в
додатковій сесії зовнішнього незалежного
оцінювання особами, які:
брали участь в антитерористичній операції та не
зареєструвалися для участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні в основний період
реєстрації;
належать до категорії осіб із неконтрольованих
територій* та не зареєструвалися для участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні в основний
період реєстрації;
мають складати державну підсумкову атестацію у
формі зовнішнього незалежного оцінювання, але
через поважні причини не змогли зареєструватися в
основний період реєстрації;
за рішенням судів перебувають в установах
виконання покарань, слідчих ізоляторах
03.05-
20.05.2019

21 Реєстрація та навчання осіб, які залучаються до
роботи в пунктах проведення зовнішнього
незалежного оцінювання
до 17.05.2019 РЦОЯО, обласні
органи управління
освітою, керівники
ЗВО, ЗПО, ЗЗСО
(за окремими
з
списками)
22 Створення регіональних експертних груп до 17.05.2019 РЦОЯО
23 Реєстрація та навчання екзаменаторів, які
здійснюватимуть перевірку завдань відкритої форми
з розгорнутою відповіддю в сертифікаційних
роботах з української мови і літератури, англійської,
іспанської, німецької, французької мов, математики
до 20.05.2019 РЦОЯО, обласні
органи управління
освітою, керівники
ЗВО,ЗПО,ЗЗСО
(за окремими
списками)
24 Формування мережі пунктів перевірки до 20.05.2019 РЦОЯО, обласні
органи управління
освітою, керівники
ЗВО, ЗПО, ЗЗСО
(за окремими
списками)
25 Створення предметних фахових комісій при
Українському центрі оцінювання якості освіти
до 20.05.2019 УЦОЯО
26 Створення експертної комісії з питань визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання,
що використовуються під час прийому до закладів
освіти, при Українському центрі оцінювання якості
освіти
до 20.05.2019 УЦОЯО
27 Створення експертних комісій з питань визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання,
що використовуються як державна підсумкова
атестація, при Українському центрі оцінювання
якості освіти
до 20.05.2019 УЦОЯО
28 Проведення зовнішнього незалежного оцінювання:
математика;
українська мова і література;
іспанська мова;
німецька мова;
французька мова;
англійська мова;
фізика;
історія України;
біологія;
географія;
хімія
21.05.2019
23.05.2019
27.05.2019
27.05.2019
27.05.2019
28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
13.06.2019
УЦОЯО, РЦОЯО,
обласні органи
управління
освітою, керівники
ЗВО, ЗПО, ЗЗСО
(за окремими
списками)
29 Подання до РЦОЯО заяв щодо участі в додатковій
сесії з певного навчального предмета учасниками
зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли
пройти тестування під час основної сесії через
причини, які не залежали від їх дій і волі, та на які
вони не змогли вплинути:
математика;
українська мова і література;
іспанська мова;
німецька мова;
французька мова;
англійська мова;
фізика;
історія України;
біологія;
географія;
хімія
21-27.05.2019
23-29.05.2019
27-31.05.2019
27-31.05.2019
27-31.05.2019
28.05-03.06.2019
30.05-05.06.2019
04-10.06.2019
06-12.06.2019
11-17.06.2019
13-19.06.2019
ЗО Розміщення на офіційному веб-сайті УЦОЯО
правильних відповідей до завдань сертифікаційних
УЦОЯО
4
робіт:
математика;
українська мова і література;
іспанська мова;
німецька мова;
французька мова;
англійська мова;
фізика;
історія України;
біологія;
географія;
хімія
до 22.05.2019
до 24.05.2019
до 28.05.2019
до 28.05.2019
до 28.05.2019
до 29.05.2019
до 31.05.2019
до 05.06.2019
до 07.06.2019
до 12.06.2019
до 14.06.2019
31 Здійснення регіональними експертними групами
експертної оцінки завдань сертифікаційних робіт,
формування пропозицій щодо показника порога
«склав/не склав»:
математика;
українська мова і література;
іспанська мова;
німецька мова;
французька мова;
англійська мова;
фізика;
історія України;
біологія;
географія;
хімія
до 22.05.2019
до 24.05.2019
до 28.05.2019
до 28.05.2019
до 28.05.2019
до 29.05.2019
до 31.05.2019
до 05.06.2019
до 07.06.2019
до 12.06.2019
до 14.06.2019
РЦОЯО
32 Розміщення на офіційному веб-сайті УЦОЯО схем
оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою
відповіддю сертифікаційних робіт:
математика;
українська мова і література;
іспанська мова;
німецька мова;
французька мова;
англійська мова
до 24.05.2019
до 28.05.2019
до 30.05.2019
до 30.05.2019
до 30.05.2019
до 31.05.2019
УЦОЯО
33 Організація роботи пунктів перевірки:
математика;
українська мова і література;
іспанська мова;
німецька мова;
французька мова;
англійська мова
23.05-06.06.2019
25.05-07.06.2019
29.05-11.06.2019
29.05-11.06.2019
29.05-11.06.2019
30.05-11.06.2019
УЦОЯО, РЦОЯО,
обласні органи
управління
освітою, керівники
ЗВО, ЗПО, ЗЗСО
(за окремими
списками)
34 Обробка бланків відповідей та документів пунктів
проведення зовнішнього незалежного оцінювання:
математика, фізика;
українська мова і література;
біологія;
іноземні мови;
історія України;
географія, хімія
до 10.06.2019
до 11.06.2019
до 14.06.2019
до 15.06.2019
до 19.06.2019
до 20.06.2019
РЦОЯО
35 Установлення порога «склав/не склав» та визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання:
математика, українська мова і література, фізика;
іноземні мови, біологія;
історія України, географія, хімія
до 13.06.2019
до 19.06.2019
до 24.06.2019
УЦОЯО
36 Розміщення на інформаційних сторінках учасників УЦОЯО
5
зовнішнього незалежного оцінювання результатів
зовнішнього незалежного оцінювання:
математика, українська мова і література, фізика;
іноземні мови, біологія;
історія України, географія, хімія
до 14.06.2019
до 20.06.2019
до 25.06.2019
37 Передання закладам освіти відомостей результатів
державної підсумкової атестації в електронному
вигляді:
математика, українська мова і література, фізика;
іноземні мови, біологія;
історія України, географія, хімія
до 14.06.2019
до 20.06.2019
до 25.06.2019
УЦОЯО
38 Видача засвідчених копій сертифікаційних робіт,
виконаних учасниками зовнішнього незалежного
оцінювання
із дня
оголошення
результатів
РЦОЯО
39 Розгляд апеляційних заяв щодо результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
із дня
оголошення
результатів
УЦОЯО
40 Передання закладам освіти відомостей результатів
розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього
незалежного оцінювання в електронному вигляді
не пізніше трьох
робочих днів із
дня прийняття
відповідних
рішень
УЦОЯО
41 Проведення додаткової сесії зовнішнього
незалежного оцінювання
26.06-12.07.2019
(за окремим
графіком)
УЦОЯО, РЦОЯО
42 Обробка бланків відповідей, визначення та
оголошення результатів зовнішнього незалежного
оцінювання осіб, які складали тести під час
додаткової сесії
до 18.07.2019 УЦОЯО, РЦОЯО
43 Підготовка та оприлюднення звіту про проведення
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року
до 20.08.2019 УЦОЯО
* Особи з неконтрольованих територій – особи, які проживають на тимчасово окупованій території
або в населених пунктах, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на
лінії зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07
листогвда 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів,
що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02