Про проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році

91

Відповідно” до наказів Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018
№ 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів із
навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», Управління освіти і
науки обласної державної адміністрації від 17.09.2018 № 289 «Про проведення
І, II та III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у
2018/2019 навчальному році», керуючись «Положенням про Всеукраїнські
учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурсизахисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та
конкурси фахової майстерності», затвердженим наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, «Правилами
проведення в області І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів», затвердженими наказом Управління освіти і науки
обласної державної адміністрації від 03.09.2012 № 353, н а к а з у ю: